Kontakt

„Business Consulting” Sp. z o. o.
ul. Ignacego Paderewskiego 8
61-770 Pozna?

tel./fax + 48 61 852 08 07
tel.       + 48 61 855 24 44
e-mail: biuro@bconsulting.pl

NIP 778-14-23-123
REGON 634641797
Numer KRS 0000237768
S?d Rejonowy Pozna? – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego.
Kapita? zak?adowy wp?acony 50 000 PLN

Business Consulting Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrzeżone 2009