Nasi Klienci

Nasz? si?? i sukces budujemy w oparciu o rzeteln? i odpowiedzialn? wspó?prac? z naszymi klientami. Wspó?pracujemy z cenionymi i uznanymi podmiotami prowadz?cymi dzia?alno?? w ró?nych formach prawnych – osoby fizyczne, spó?ki osobowe, spó?ki prawa handlowego. Nasi klienci to specjali?ci w wielu dziedzinach gospodarki, m.in.:

  • Informatycznej.
  • Telekomunikacyjnej,
  • Edukacyjnej,
  • Farmaceutycznej,
  • Doradczej,
  • Handlowej,
  • Budowlanej.

Poprzez ?wiadczenie profesjonalnych us?ug aktywnie wspieramy rozwój naszych klientów.
D??ymy do szybkiego rozwoju, poszerzenia portfela klientów oraz zdobycia czo?owej pozycji na rynku us?ug finansowo-ksi?gowych.
 

Business Consulting Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrzeżone 2009