Raportowanie

  • sporz?dzanie raportów i analiz finansowych,
  • sporz?dzanie raportów sprawozdawczo?ci na potrzeby kadry zarz?dzaj?cej
Business Consulting Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrzeżone 2009